Kompetencja

Doświadczenie

Profesjonalizm

Slider

Kompetencja

Doświadczenie

Profesjonalizm

Slider

Wycena przedsiębiorstw

 

Zajmujemy się WYCENĄ PRZEDSIĘBIORSTW m.in. dla potrzeb:
Domus wyceny przedsiebiorstw

 • transakcji kupna-sprzedaży,
 • przejęć i fuzji,
 • restrukturyzacji majątkowej i finansowej,
 • postępowania układowego, upadłościowego lub likwidacyjnego,
 • pozyskiwania dodatkowych źródeł kapitału obcego (np. zaciągnięcie 
      kredytu bankowego i związana z tym konieczność wyceny dla
      potrzeb zabezpieczenie wierzytelności kredytodawcy),
 • wniesienia przedsiębiorstwa tytułem wkładu niepieniężnego (aportu) 
      do spółki,
 • realizacji przepisów prawa spadkowego, 
 • ubezpieczeniowych,
 • i innych na życzenie klienta.

Przez wycenę przedsiębiorstwa rozumie się proces dochodzenia do opinii o wartości przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub udziałów w jego kapitale własnym. 
W zależności od specyfiki prowadzonego biznesu, rodzaju i wielkości aktywów oraz zapotrzebowań klienta dobieramy właściwy zestaw różnych metod wyceny dający zarządowi przedsiębiorstwa pełen obraz wartości spółki oraz parametrów, które ją determinują. 
Wyceny dokonujemy metodami: majątkowymi, dochodowymi, rynkowymi i mieszanymi. 
Kierujemy się zasadami obiektywizmu oraz poufności informacji na temat klienta i przedmiotu wyceny.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

 

 

Szybki kontakt

TEL. 606 616 663

Nieruchomości "DOMUS" Ewa Głowska
ul. Rynek 38 ( I i II piętro )
59-220 Legnica
tel. 76 86 269 67                                        tel. 606 616 663 (obrót nieruchomościami)
tel. 76 86 202 10                                        tel. 602 738 827 (wycena nieruchomości)