Rzeczoznawca majątkowy

mgr inż. Ewa Głowska

Właścicielka firmy mgr inż. Ewa Głowska jest:

  • Rzeczoznawcą majątkowym – Uprawnienia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa nr 1801 z dnia 23.03.1996 r. w zakresie szacowania nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.
  • Biegłą sądową przy Sądzie Okręgowym w Legnicy od 1998 r. z zakresu szacowania nieruchomości, podziałów budynków, wydzielania samodzielnych lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalnym.
  • Pośrednikiem w obrocie nieruchomościami – Uprawnienia Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast nr 1596 od 20.06.2001 r.
  • Audytorem energetycznym – Uprawnienia Ministra Infrastruktury nr W7/52/2009 do sporządzania świadectw energetycznych, certyfikatów energetycznych, audytów określających zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
  • Dyplomowaną projektantką wnętrz.

SZYBKI KONTAKT

Nieruchomości „DOMUS”
Ewa Głowska
N. M. Panny 4/3, I piętro,
59-220 Legnica
EWA@GLOWSKA.pl

tel. 602 738 827

WYCENA NIERUCHOMOŚCI, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, BIEGŁA SĄDOWA